TactileView digitale pen

TactileView digitale pen

De TactileView digitale pen en de TactileView teken- en productie software maken van het TactiPad een digitaal tekentablet voor voelbare plaatjes.
Bij het tekenen op het TactiPad met de digitale pen wordt de tekening voelbaar op het tekenfolie net als met een balpen. En omdat de digitale pen werkt als een muis, wordt er tegelijkertijd met de TactileView teken- en productie software van dezelfde tekening een digitaal bestand gemaakt.
Het tekenvlak van het TactiPad krijgt door deze combinatie ook de functie van een aanraakscherm, waarmee audio-tactiele plaatjes bekeken kunnen worden.

Handmatig en digitaal tekenen

Door een ontvanger voor een digitale pen te bevestigen op het TactiPad kunnen twee tekenmethodes elkaar aanvullen. Het gemak van het handmatig tekenen met een pen, en de nauwkeurigheid van een digitaal ontwerp.
Samen met de tekengereedschappen liniaal, driehoek, gradenboog en passer of uit de losse pols alleen met de digitale pen is op het TactiPad direct voelbaar wat er getekend wordt. Deze schetsmatige tekening op het TactiPad kan verder worden uitgewerkt met de tekenfuncties van de TactileView teken– en productie software.
De tekenfuncties (tekstlabel, lijn, cirkel, vierkant, etc.) voegen maatvaste vormen toe aan het ontwerp.
Daarna kunnen de ontwerpen als voelbaar plaatje worden geproduceerd door ze met een brailleprinter of op swellpapier af te drukken.
Het digitale ontwerp kan worden opgeslagen, verstuurd als digitaal bestand of later nog een keer afgedrukt als voelbaar plaatje.

TactiPad als aanraakscherm voor audio-tactiele plaatjes

Een plaatje dat is ontworpen en afgedrukt met de TactileView teken- en productiesoftware bestaat uit voelbare lijnen , vormen en tekst in braille. Een bijzondere eigenschap van de software is om aan willekeurig welke delen van een plaatje geluid toe te voegen. Stippen, lijnen, vierkanten en alle andere vormen kunnen ook worden getekend met een ‘geluidslijn’ net zoals met een voelbare lijn. Een audio-tactiel plaatje is met de geluidsvormen rijker aan informatie dan alleen met de voelbare informatie.
De geluidsvormen zijn pas te beluisteren als het voelbare plaatje op het TactiPad gelegd is en het bijbehorende bestand op de computer geopend is in de ‘verkenmode’. Het plaatje wordt met de hand/vingers afgetast en door met de pen op verschillende plaatsen te klikken zijn de geluidsvormen die in het ontwerp getekend zijn beluisterbaar. Ook kleuren die in het plaatje voor komen kunnen worden opgelezen.

TactileView digitale pen

De TactileView digitale pen bestaat uit 3 onderdelen: een digitale pen, een ontvanger en een houder voor de ontvanger.
De punt van de digitale pen is een verwisselbare balpen stift. Bij het tekenen wordt de punt van de pen een heel klein stukje naar binnen gedrukt. Daarmee wordt een minuscule zender die in de pen zit geactiveerd. De zender wordt voorzien van stroom door 2 kleine batterijtjes in de pen.
De ontvanger ontvangt het signaal van de pen en wordt met een USB-kabel aangesloten op de computer. De bewegingen met de pen worden verwerkt door de TactileView teken- en productie software. De software zorgt voor het berekenen van de positie van de pen net als bij een muis.
De houder met daarin de ontvanger geklemd, klikt met magneten aan de zijkant van het TactiPad.

Bediening

Als de ontvanger is aangesloten op de computer, wordt dit door de TactileView teken- en productie software automatisch herkend. Alle tekenfuncties zijn te activeren met de digitale pen zodat het toetsenbord daarvoor niet nodig is.
De digitale pen werkt afwisselend als een tekenende pen of een klikkende muis.
Alle functies die voor het tekenen nodig zijn kunnen via de pen worden opgeroepen met ‘lange’ en ‘korte’ penkliks.
Door de pen gedurende ca. een seconde op dezelfde plek in te drukken wordt een menu met tekenbewerkingen of een van de andere contextmenu’s geopend. De opties in de menus worden met korte penkliks geactiveerd aan de hand van gesproken boodschappen.
De software en penbediening zijn toegesneden op het gebruik in combinatie met een schermuitleesprogramma.
Verschillende geluidssignalen melden steeds wat de functie van de pen is.