GraphGrid en CircleFrame

TactiPad - GraphGridTactiPad - CircleFrame

Handige accessoires waarmee je nog meer uit je TactiPad tekenbord kunt halen.

Jonge kinderen maken spelenderwijs mooie en leerzame tactiele tekeningen en scholieren doen hun schoolwerk sneller en met een grotere nauwkeurigheid. Elke tekenaar van jong tot oud krijgt extra gereedschappen om zijn creativiteit vast te leggen op het TactiPad.

Het GraphGrid en CircleFrame breiden de speel- en leermogelijkheden op een intuïtieve manier verder uit. Bij het maken van abstracte, regelmatige vormen komen wiskundige principes naar voren, wat leidt tot verrassende voelbare resultaten. Zo gaat lerend spelen ongemerkt over in spelend leren.

Nieuwe benaderingen voor de opbouw van een tekening

De basismanier van tekenen op het TactiPad is om gebruik te maken van het hele oppervlak en de maatverdeling langs de vier zijden. Met de liniaal, driehoek, gradenboog en passer heb je alle benodigde tekengereedschappen om een tekening uit vrije hand te maken.
Het CircleFrame en GraphGrid bieden je beide een andere benadering om een tekening te maken. Door de letterlijke houvast en de vele aanduidingen voor afstand en rotatie die deze twee accessoires hebben, krijg je veel extra creatieve en technische tekenmogelijkheden.
Het CircleFrame bestaat uit een plaat die net zo groot is als het TactiPad. In het midden is een grote cirkel uitgesneden. Er zijn drie hulpstukken gemaakt die in en langs de rand van de cirkel toegepast kunnen worden. De tekening ontstaat zo in feite rond het middelpunt van deze cirkel.
Het GraphGrid is een rechthoekig raamwerk, eveneens ter grootte van het TactiPad, dat aan de binnen- en buitenrand bevestigingspunten heeft voor elastieken. Daarmee maak je een flexibel raster, zodat je kunt werken met een regelmatig patroon van rijen, kolommen en vakjes.

Gebruik van het CircleFrame

De driehoek met grotere en kleinere golven en zigzaglijnen past precies in de cirkel van het CircleFrame en kan daarin ronddraaien. Als je deze steeds een stukje verder draait, kun je prachtige regelmatige overlappende patronen creëren.
De tweede driehoek is zo gemaakt dat wanneer je twee hoeken tegen de maatverdeling van het CircleFrame legt, je precies een draaiing van 45, 60 of 90 graden kunt maken en weer op het beginpunt terecht komt. Door ook zelf van karton mallen te maken met een zijde die even lang is als die van de driehoek, kun je eindeloos blijven variëren. Je tekeningen worden nog leuker als je ook een vorm uit het midden van je mal knipt.
Langs de binnenkant van de cirkel kun je de hoeken precies afmeten met de maatverdeling per vijf graden. Iets buiten de rand van de cirkel zijn markeringen voor grotere hoeken aangegeven. Rechte streepjes geven veelvouden van 45 graden aan, terwijl druppelvormige aanduidingen op elke 30 graden zijn aangebracht en zo de uren van de klok weergeven. De minuten zijn als sleufjes in de taartpunt gemaakt zodat je een klok met ‘echte’ wijzers kunt tekenen. Ook goniometrische functies kunnen hiermee perfect uitgelegd worden. In combinatie met het derde hulpstuk in de vorm van een taartpunt teken je heel precies een taartdiagram voor de weergave van statistische informatie. De passer kun je ook nog op verrassende manieren combineren met het CircleFrame.

Gebruik van het GraphGrid

Het flexibele raster van elastieken in het GraphGrid maakt de maatverdeling langs de rand van het TactiPad voelbaar over het gehele tekenvlak. Hierdoor kun je een regelmatig, geordend patroon gebruiken bij het maken van een tekening. Zo zijn er diverse spelletjes die in het raster gespeeld kunnen worden, zoals zeeslag of boter, kaas en eieren.
Daarnaast kan het GraphGrid ook als tabel dienen om gegevens in weer te geven. Op de basisschool is er de toepassing bij het leren van begrippen als groter/kleiner, meer/minder ed. of om te leren tellen en de tafels van vermenigvuldiging onder de knie te krijgen.
Bij wiskunde-opdrachten zijn er ook veel toepassingen voor het GraphGrid. Zo wordt het gemakkelijk om een grafiek met coördinaten uit te zetten. Hoger liggende elastieken vormen hierbij het assenstelsel, zodat de x- en y-as goed voelbaar zijn. Met het goniometriehulpstuk kun je heel precies een sinus, cosinus en tangens tekenen met dezelfde schaalverdeling als die van het GraphGrid.